Wilde

De ideale ernst of het belang van een echtgenoot

Onder deze titel presenteren 't Barre Land en De Onderneming een combinatie van twee komedies van Oscar Wilde: Een ideale echtgenoot en Het belang van ernst.
Oscar Wilde genoot van het publieke leven en stortte zich triomfantelijk in de loopgraven van de Engelse society. Op het eerste gezicht geeft hij in zijn komedies het leven een vrolijk standje. Maar door de kieren van zijn well made plays is te zien hoe hij zijn intens burgerlijke tijd de oorlog verklaart. Met geslepen dialogen en ondubbelzinnige intrige gaat hij alle gemeenplaatsen en conventies te lijf.
Ik zeg altijd wat ik niet zou moeten zeggen. In feite zeg ik gewoonlijk wat ik werkelijk denk. Een grote fout tegenwoordig. Je wordt doorgaans verkeerd begrepen.  Lees verder »

Educatie-artikel: Over De ideale ernst of het belang van een echtgenoot

Op 3 april 1895 begon de rechtszaak tegen fameuze Engelse schrijver Oscar Wilde. Hij werd beschuldigd van onzedelijke handelingen met jonge mannen en veroordeeld tot twee jaar gevangenis. Een paar weken later begon Bram Stoker te schrijven aan zijn roman Dracula.  Lees verder »

Wilde in Leuven / Louvain

Eva Thienpont zag De ideale Ernst of Het belang van een echtgenoot in 't Stuk cultureel centrum. Voor The Oscolars schreef zij een essay over Oscar Wilde en de voorstelling.  Lees verder »

Wilde in Leuven / Louvain

Oscholars, - Eva Thienpont/ Seen in Stuk cultureel centrum, Leuven, Belgium.

Wilde's plays are very seldom performed in Belgium. Asked why, theatre people explain that they are allergic to stuffy old plays that require period costume and period set design. And Wilde's plays, they imply, are dusty old things that cannot be disconnected from their original, Victorian context. A Dutch/Flemish joint venture of theatre companies 't Barre Land and De Onderneming has proved them wrong: Wilde is alive, kicking, and funny as ever in modern dress.  Lees verder »

Virtuoze montage laat Oscar Wilde wervelen

NRC Handelsblad, 28 maart 2003 - Wilfred Takken

,,Dagelijks toenemend lachsucces. Kleding gewenst doch niet verplicht'', zegt de folder. 't Barre Land trakteert op een verwarrend en luchtig avondje Oscar Wilde (1854-1900). Het voorspel is een kluchtige bewerking van Een Florentijnse Tragedie (onvoltooid 1894). Het hoofdmaal bestaat uit twee komedies, Het Belang van Ernst en De Ideale Echtgenoot.  Lees verder »

Oscar Wilde spelen is een grote kunst

Het Financieele Dagblad, 19 april 2003 - Hana Bobkova

In de geschiedenis van het Nederlands toneel is het zelden gelukt om stukken van Oscar Wilde goed te spelen. Ook ’t Barre Land en De Onderneming worstelen ermee.  Lees verder »

Theater zoals theater zijn moet

Trouw, 27 maart 2003 - Hans Oranje

‘Ik kan genieën niet uitstaan – ze praten teveel’, zegt Miss Mabel in Een ideale echtgenoot... van Oscar Wilde. Het is een van de weinige vrouwelijke personages bij Wilde die niet óf engelachtig goed óf vilein roddelziek van karakter zijn. In feite is het een uitspraak van de schrijver over zichzelf, die immers in zijn stukken op een geniale manier ontzettend veel praatte en daarin ongeëvenaard het rietje over de ruggen der Britten wist te leggen.  Lees verder »