2003

Hoofd zonder wereld- naar Elias Canetti

Na zeven jaar voltooide ’t Barre Land in 2003 de driedelige literaire klucht Hoofd zonder wereld naar de roman 'Het martyrium' van Elias Canetti (1935).
Deel één vormt het relaas van de strijd tussen professor Kien, boekengek en beroemd Sinoloog, en zijn indrukwekkende huishoudster. Een gevecht op de vierkante millimeter over Het Huis, Het Kapitaal en De Ideeën daaromtrent.
In deel twee is professor Kien uit zijn huis gegooid en staat hij opeens in het volle leven. Tijdens zijn odyssee door de stad wordt hij bijgestaan door de malafide dwerg Fischerle. Deze bultenaar wil naar Amerika om zijn schaakkunst te beproeven. Bij gebrek aan stipendium maakt hij Kien op omslachtige en vermakelijke wijze al zijn geld afhandig.  Lees verder »

De ideale ernst of het belang van een echtgenoot

Onder deze titel presenteren 't Barre Land en De Onderneming een combinatie van twee komedies van Oscar Wilde: Een ideale echtgenoot en Het belang van ernst.
Oscar Wilde genoot van het publieke leven en stortte zich triomfantelijk in de loopgraven van de Engelse society. Op het eerste gezicht geeft hij in zijn komedies het leven een vrolijk standje. Maar door de kieren van zijn well made plays is te zien hoe hij zijn intens burgerlijke tijd de oorlog verklaart. Met geslepen dialogen en ondubbelzinnige intrige gaat hij alle gemeenplaatsen en conventies te lijf.
Ik zeg altijd wat ik niet zou moeten zeggen. In feite zeg ik gewoonlijk wat ik werkelijk denk. Een grote fout tegenwoordig. Je wordt doorgaans verkeerd begrepen.  Lees verder »

De Bruiloft

Behalve avondvullende stukken schreef Anton Tsjechov een handvol aanstekelijke vaudevilles en eenakters: vliegensvlugge satirische schetsen van menselijke zwakheden en eigenaardigheden. Voor Oerol hernam ’t Barre Land Langs de grote weg en speelde 's middags de voorstelling De Bruiloft.  Lees verder »

De Bruiloft

Fotografie Ton Nuijen.

Oerol

Oerol, Mal vu mal dit, Eindspel: fotografie David Adams.

Jacob leest Tabourin

Opnames van Tabourin in de Snijzaal klik hier.

Meer over:

Over De zachtmoedige

Jacob Derwig speelt een novelle van Dostojevski (1876) waarin een pandjesbaas de gebeurtenissen reconstrueert die vooraf gingen aan de dood van zijn vrouw. De zachtmoedige is een anatomische les. Akelig zorgvuldig ontleedt de man de toedracht en zijn eigen hardvochtigheid.
De tournee was van 29 september t/m 31 oktober.

In 2003 werd De zachtmoedige met andere stukken van Dostojevski gespeeld onder de titel 2x2=5.

Werry Crone fotografeert 't Barre Land

Een jaar lang volgde fotograaf Werry Crone 't Barre Land en maakte een documentaire van de werkwijze van dit collectief. Hij laat zien dat er geen voor- en achter de schermen bestaat, geen voor- en na de première maar dat kunst bij 't Barre Land altijd een proces is. Van de vrachtwagen op de Afsluitdijk, het ombouwen van een stal tot tijdelijk theater, het slapen in de kleedkamer, de invloed van een nieuwe cirkelzaag op het decor tot de tafel met theepot, woordenboeken en laptops.  Lees verder »

Wilde in Leuven / Louvain

Oscholars, - Eva Thienpont/ Seen in Stuk cultureel centrum, Leuven, Belgium.

Wilde's plays are very seldom performed in Belgium. Asked why, theatre people explain that they are allergic to stuffy old plays that require period costume and period set design. And Wilde's plays, they imply, are dusty old things that cannot be disconnected from their original, Victorian context. A Dutch/Flemish joint venture of theatre companies 't Barre Land and De Onderneming has proved them wrong: Wilde is alive, kicking, and funny as ever in modern dress.  Lees verder »