2005

De tragiek van het wachten

Meneer Andesmas wacht op een aannemer die voor hem een terras zal bouwen met uitzicht over het dorp en over de zee. Hij ziet dorpsplein, beneden. Het is feest. Er wordt gedanst. En de aannemer komt niet opdagen. Hij zou om half vier komen en het is al vier uur. Meneer Andesmas heeft de tijd. Het is nog lang niet donker en straks zal zijn dochter hem komen ophalen.  Lees verder »

De namiddag van meneer Andesmas - van Marguerite Duras

De oude meneer Andesmas zit te wachten op de berg voor het huis dat hij gekocht heeft voor zijn dochter. Hij heeft een afspraak over de aanleg van een terras. Flarden muziek klinken van het dorpsplein. Beneden in het dal danst de aannemer met zijn dochter.

‘Ziet ze werkelijk haar kind, dat in de zon en het stof van het plein zoekt naar haar herinnering? “Zo lang ze zoekt,” zegt ze, “is ze niet ongelukkig. Pas als ze iets vindt wordt ze ongerust, als ze vindt wat ze zoekt en ze herinnert zich dat ze het helemaal vergeten was.” ‘

In de novelle De namiddag van meneer Andesmas zoomt schrijfster Marguerite Duras koelbloedig in, zet de tijd bijna stil en geeft een dorpsdrama universele lading.  Lees verder »

Mauerschau: vier dagen repertoire door 't Barre Land

Tom Helmer, dramaturg en medeoprichter van Opium voor het Volk trok deze zomer de grote zaal van de Utrechtse Stadsschouwburg in om verslag uit te brengen van de barrelandvierdaagse Mauerschau.
In het artikel Mauerschau, vier dagen repertoire door 't Barre Land- Over de vruchtbaarheid van het ondoorgrondelijke probeert hij uit te vissen waar 't Barre Land de laatste jaren op uit is geweest. Over repertoire houden, het verband tussen Marguerite Duras en sherry, de formule 2x2=5 en tekeningen als soepogen.

Recensies De president

-‘De president’ nog huiveringwekkend goed
NRC Handelsblad, 8 november 2005 - door Kester Freriks  Lees verder »

I saw it with my own eyes...

Peter Eversmann verbonden aan de studierichting Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam schreef een artikel over het fenomeen 'I saw it with my own eyes.  Lees verder »