2x2=5

Educatie-artikel: Over 2x2=5

Onder de titel 2x2=5 speelt ‘t Barre Land tot half mei teksten van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski (1825 –1881). Ook is er ruimte voor werk van andere schrijvers, als het maar verband houdt met Dostojevski. We beginnen de tournee met een monoloog naar de roman Aantekeningen uit het ondergrondse (1864) van Dostojevski. Op dezelfde avond spelen we als uitsmijter ook een toneelbewerking van de roman Hondehart (1925) van Boelgakov, een andere Rus. Een beknopte biografie van Boelgakov vind je op de website over zijn meesterwerk, de tijdens zijn leven onuitgegeven gebleven roman De meester en Margarita.  Lees verder »

Misdaad en straf

Fotografie Fran van der Hoeven.

Witte nachten

Fotografie Fran van der Hoeven.

2x2=5

Onder de titel 2x2=5 wijdde 't Barre Land seizoen 2001-2002 aan het
werk van Fjodor Dostojevski (1825-1881). De oogst bestond uit vier
voorstellingen naar romans van Dostojevski en een naar een novelle van
Michael Boelgakov. Vincent van den Berg speelde de monoloog Aantekeningen uit het ondergrondse.
Op dezelfde avond speelde het ensemble de uitsmijter Hondehart van
Boelgakov. De tweede avond bestond uit Witte nachten en De zachtmoedige
als monoloog door Jacob Derwig. De vuistdikke roman Misdaad en straf was de finale van 2x2=5.

De vermenigvuldiging 2x2=5 noteert Dostojevski in zijn roman Aantekeningen uit het ondergrondse
en stelt deze tegenover 2x2=4. Dit staat voor de wereld van formules,  Lees verder »

Misdaad en Straf - van Fjodor Dostojevski

Vernietiging van het bestaande omwille van een hoger doel. Dat is het motief van student Raskolnikov voor een moord op een pandjesbazin. Temidden van op drift geraakte figuren als de drankzuchtige ambtenaar Marmeladov, de nihilist Svidrigajlov en de verlichte kapitalist Loezjin zet hij een gesprek in gang over de grenzen van ethiek.

In ons eigen atelier de Snijzaal is deze voorstelling gespeeld op zo 3, ma 4 & zo 10, ma 11 oktober 2004.
In 2002 speelde 't Barre land deze voorstelling met andere stukken van Dostojevski onder de titel 2x2=5.

Het genot van de eeuwige onzekerheid

Toneelgroep 't Barre Land, naar wier producties ik altijd vol verlangen uitkijk, is al een tijdje druk in de weer met de gektes in ons hoofd. In het vorige seizoen bereidden ze twee voorstellingen voor op basis van de roman 'Het martyrium' van Elias Canetti; een derde is ons beloofd. Intussen heeft Czeslaw de Wijs, die de dramaturgische spin in het web lijkt te zijn bij deze producties, de aandacht voor een tijdje verlegd naar Dostojevski en andere Russen. Ook van dit project worden ons een aantal voorstellingen beloofd.  Lees verder »

Meer over:

Dostojevski's waanzin in een uitzinnige klucht

“Ik ben een smeerlap.” De spreker zwijgt even om zijn woorden te overwegen, maar hij meent het, hij klaagt zichzelf aan. En tegelijkertijd verdedigt hij zichzelf: deze man voert een hartstochtelijk debat met de complete buitenwereld, dat wil zeggen met het publiek in de zaal.
't Barre Land speelt Dostojevski, het hele seizoen vanaf nu. Straks zijn De zachtmoedige en Misdaad en straf aan de beurt, en Aantekeningen uit het ondergrondse, dat zojuist in première ging, is een gepast begin. Niet alleen omdat het debat de grondstructuur van heel het werk van Dostojevski is maar ook omdat zijn kernideeën al in die Aantekeningen uit 1864 zijn te vinden.  Lees verder »

Meer over:

Over De zachtmoedige

Jacob Derwig speelt een novelle van Dostojevski (1876) waarin een pandjesbaas de gebeurtenissen reconstrueert die vooraf gingen aan de dood van zijn vrouw. De zachtmoedige is een anatomische les. Akelig zorgvuldig ontleedt de man de toedracht en zijn eigen hardvochtigheid.
De tournee was van 29 september t/m 31 oktober.

In 2003 werd De zachtmoedige met andere stukken van Dostojevski gespeeld onder de titel 2x2=5.