April is the cruellest month

April is the cruellest month

’t Barre Land is bekend om zijn vertalingen en bewerkingen van toneelklassiekers en wereldliteratuur, maar speelde ook meer performanceachtige voorstellingen zoals The Waste Land (1997) en Unreal City (1998). Twee onnavolgbare collages van tekst, beeld en muziek. In het voorjaar maakte het gezelschap de onvoorstelbare voorstelling April is the cruellest month waarin het accent ligt op zelden gespeeld of onspeelbare geacht toneelwerk. De eerste regel van T.S. Eliot’s beruchte gedicht The Waste Land (1992), April is the cruellest month, verschaft de titel.  Lees verder »

video acte sans parole(s) (beckett) 't barre land

Acte sans parole(s) van Samuel Beckett is oorspronkelijk de openingsActe van April is the cruellest month. Onderstaande film is gebaseerd op opnames van een zelfstandige versie.  Lees verder »