De solitair

Educatie-artikel: Over De Solitair

Peter Kolpa van ’t Barre Land bewerkte de enige roman van Ionesco tot een monoloog voor toneel. Hij speelde deze o.a. tijdens het Fin de Saison in Amsterdam waar ’t Barre Land en Maatschappij Discordia in een tijdelijk als theater ingericht gebouw elke avond andere voorstellingen speelden. Peter houdt De Solitair op het repertoire, zodra bekend is wanneer hij de voorstelling weer speelt zetten we het in de speellijst.

Ionesco: een absurdistisch toneelschrijver  Lees verder »

Educatie-artikel: Monoloog / Dialoog

Een monoloog is een alleenspraak; een betoog van één persoon die aan het woord is (en blijft). In een gesprek op een bijeenkomst betekent dit dat de andere leden niet aan het woord kunnen of mogen komen. Het is dus het tegengestelde van een dialoog. Monoloog komt van het Grieks, waar μονος/monos één en alleen betekent, en λογος/logos woord of idee betekent. In het theater is het een toneeloptreden van één acteur binnen een toneelstuk. Daarvoor wordt vaak de term soliloque gebruikt. De term 'monoloog' wordt eveneens gebruikt ter aanduiding van
een 'monodrama', een toneelstuk voor slechts één acteur, zoals bijvoorbeeld Samuel Becketts Krapp's Last Tape.  Lees verder »

De solitair


Publiciteits- en voorstellingsmateriaal.

Interview Ionesco

Tegen het eind van de jaren tachtig interviewt Ulrich Wickert,
ARD-correspondent, Tagesthemen- moderator en vriend van Ionesco in zijn
huis in Parijs Eugène Ionesco. Het interview wordt naar aanleiding van
Ionesco’s dood op 28 maart 1994 herhaald. Hieronder volgt een
transcriptie in de vertaling van Peter Kolpa.
------ ------ ------ ------

ionesco
Ik ga weg. Ik ga graag weg.

wickert
Is er een psychologische verklaring voor het feit dat u zo graag weggaat?  Lees verder »