De zachtmoedige

Educatie-artikel: Over 2x2=5

Onder de titel 2x2=5 speelt ‘t Barre Land tot half mei teksten van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski (1825 –1881). Ook is er ruimte voor werk van andere schrijvers, als het maar verband houdt met Dostojevski. We beginnen de tournee met een monoloog naar de roman Aantekeningen uit het ondergrondse (1864) van Dostojevski. Op dezelfde avond spelen we als uitsmijter ook een toneelbewerking van de roman Hondehart (1925) van Boelgakov, een andere Rus. Een beknopte biografie van Boelgakov vind je op de website over zijn meesterwerk, de tijdens zijn leven onuitgegeven gebleven roman De meester en Margarita.  Lees verder »

De zachtmoedige

fotografie Fran van der Hoeven.

2x2=5

Onder de titel 2x2=5 wijdde 't Barre Land seizoen 2001-2002 aan het
werk van Fjodor Dostojevski (1825-1881). De oogst bestond uit vier
voorstellingen naar romans van Dostojevski en een naar een novelle van
Michael Boelgakov. Vincent van den Berg speelde de monoloog Aantekeningen uit het ondergrondse.
Op dezelfde avond speelde het ensemble de uitsmijter Hondehart van
Boelgakov. De tweede avond bestond uit Witte nachten en De zachtmoedige
als monoloog door Jacob Derwig. De vuistdikke roman Misdaad en straf was de finale van 2x2=5.

De vermenigvuldiging 2x2=5 noteert Dostojevski in zijn roman Aantekeningen uit het ondergrondse
en stelt deze tegenover 2x2=4. Dit staat voor de wereld van formules,  Lees verder »

Over De zachtmoedige

Jacob Derwig speelt een novelle van Dostojevski (1876) waarin een pandjesbaas de gebeurtenissen reconstrueert die vooraf gingen aan de dood van zijn vrouw. De zachtmoedige is een anatomische les. Akelig zorgvuldig ontleedt de man de toedracht en zijn eigen hardvochtigheid.
De tournee was van 29 september t/m 31 oktober.

In 2003 werd De zachtmoedige met andere stukken van Dostojevski gespeeld onder de titel 2x2=5.

De Ziel van de Terrorist

11 september 2002 - lezing door Antoine Verbij
bij de opvoering van 'De zachtmoedige'

Dostojevski is zijn leven lang met terrorisme in de weer geweest. Eerst was hij zelf een terrorist, later schiep hij terroristen in zijn verhalen en romans. In de roerige jaren rond 1848, toen overal in Europa opstanden uitbraken, behoorde Dostojevski tot een kring van revolutionaire samenzweerders in Sint-Petersburg. De kring werd opgepakt, Vijftien van hen, onder wie Dostojevski, werden ter dood veroordeeld. Op het moment dat het vonnis zou worden voltrokken, werd bekendgemaakt dat de tsaar gratie had verleend. De vijftien hadden urenlang in de snerpende kou hun dood staan afwachten. Ze kwamen weg met verbanning.  Lees verder »