lt. Gustl - mej. Else

lt.gustl-mej.else van Arthur Schnitzler

De lente komt gauw- over een paar dagen is het zover. Lelietjes van Dalen, viooltjes - jammer dat ik er niet meer van zal genieten. (Luitenant Gustl, 1900)

Geheimzinnige zelfmoord van een jongedame uit de Weense kringen. Slechts gekleed in een zwarte avondmantel werd het mooie meisje dood aangetroffen op een ontoegankelijke plek op de Cimone delle Pala... Maar misschien vinden ze me niet... Of pas volgend jaar. Of nog later. Vergaan. Als skelet..
(Juffrouw Else, 1924)

Gustl, Weens officier, denkt zich van het leven te moeten beroven na een belediging door een banketbakker in de garderobe van de opera. Juffrouw Else, op vakantie in de bergen, moet zichzelf verkopen om haar vader te behoeden voor een financiële ondergang.
Ongecensureerde gedachten, erotische associaties en theatrale doodswensen van twee jonge mensen in een overspannen toestand.

Vincent van den Berg (Lt. Gustl) en Margijn Bosch (Mej. Else) spelen hun monologue intérieures.
Als eerste Duitstalige auteur schrijft Arthur Schnitzler zogenaamde 'monoloog novelles' waarin hij consequent de subjectieve en ongecontroleerde gedachten van zijn personages volgt. Als 'grote' navolgers moeten in dit verband Berlin Alexanderplatz (1929) van Alfred Döblin èn Huwelijksleven(1929-1939) van David Vogel worden genoemd.

In 1900 publiceert Schnitzler - zelf reserveofficier - Luitenant Gustl, een dodelijke satire op het militaire denken en de erecodes van de Weense burgerij. Vierentwintig jaar, en een wereldoorlog later, presenteert hij met Fräulein Else een vrouwelijke variant. De tekst wordt onmiddellijk geroemd om het fijnzinnige psychologische inzicht, maar er worden voorzichtig kanttekeningen geplaatst bij de inhoud. Is de mens na de Grote Oorlog niet veranderd? Schnitzler schrijft als reactie "dat zich in het denken van afzonderlijke mensen nog niet de kleinste verandering had voltrokken”.

van/door/met: Margijn Bosch, Vincent van den Berg en ‘t Barre Land  Lees verder »

Educatie-artikel: Monoloog / Dialoog

Een monoloog is een alleenspraak; een betoog van één persoon die aan het woord is (en blijft). In een gesprek op een bijeenkomst betekent dit dat de andere leden niet aan het woord kunnen of mogen komen. Het is dus het tegengestelde van een dialoog. Monoloog komt van het Grieks, waar μονος/monos één en alleen betekent, en λογος/logos woord of idee betekent. In het theater is het een toneeloptreden van één acteur binnen een toneelstuk. Daarvoor wordt vaak de term soliloque gebruikt. De term 'monoloog' wordt eveneens gebruikt ter aanduiding van
een 'monodrama', een toneelstuk voor slechts één acteur, zoals bijvoorbeeld Samuel Becketts Krapp's Last Tape.  Lees verder »

lt. Gustl - mej. Else

In theater Kikker in 2007 en op vrijdag 2 oktober 2009 in De Snijzaal. Fotograaf Fran van der Hoeven.

Zelfmoord ten tijde van het Fin de Siecle

Henk Roozeboom interviewde voor Ons Utrecht van woensdag 30 september 2009 Margijn Bosch over Schnitzler en Freud en lt. Gustl - mej. Else.

Michiel Dijkstra interviewde voor UK van donderdag 15 oktober 2009 Vincent van den Berg.

VN: Bruisend samenspel

door Marijn van der Jagt, VN, 5 april 2008

Is het toevallig dat 't Barre Land zich in Utrecht heeft gehuisvest in een voormalige 'Snijzaal'? De groep is namelijk een anatomische meester is het versnijden van toneelstukken. Voor de nieuwe voorstelling lt. Gustl - mej. Else is het mes gezet in twee monologen van Arthur Schnitzler, waardoor je heel mooi allerlei spiegelingen en paralellen ziet tussen twee getroubleerde zielen die worstelen met de gedragscodes van hun tijd.  Lees verder »

Jaarlijstjes

Verschillende recensenten herinnerden zich lt. Gustl - mej. Else als één van de hoogtepunten van het theaterseizoen.

Top tien Vincent Kouters (de Volkskrant): 8 lt. Gustl - mej. Else van Arthur Schnitzler door 't Barre Land. Twee verhalen van Schnitzler worden door Vincent van den Berg en Margijn Bosch op uitstekend navolgbare wijze met elkaar verweven. Met minimale  middelen wordt hier voortreffelijk teksttoneel opgevoerd.

Top tien Karin Veraart (De Volkskrant): 8  lt. Gustl - mej. Else door 't Barre Land. Vincent van den Berg en Margijn Bosch vervlechten op fascinerende wijze de innerlijke wereld van twee personages uit twee verschillende stukken van Arthur Schnitzler.  Lees verder »

Online kritieken Gustl & Else

Voor Goddeau  besprak Brecht Hermans de voorstelling in de Monty van december 2008: "'t Barre Land slaagt echter glansrijk in deze missie. Alle details kloppen. En hoewel de voorstelling meer dan twee uur duurt, erg tekstgericht is en donkere thema's behandelt, toch overheerst achteraf een gevoel van gelukzalig bekomen van theater dat tegelijkertijd slaat en streelt".

Voor Cutting Edge besprak JesseVanhoeck de voorstelling in de Monty: "Een mooie eerlijke voorstelling. Teksttheater van niveau."

Portret van een officier en een meisje

Voor Theater aan het Spui schreef 't Barre Land een achtergrond artikel over Freud, Schnitzler, luitenant Gustl en mejuffrouw Else. Hieronder de tekst en ook in opgemaakte versie in PDF bijgevoegd, de twee versie zullen licht van elkaar verschillen.  Lees verder »

VK: ’t Barre Land laat Schnitzlers Gustl en Else leven, voor even

Gustl en Else kennen elkaar niet. Dat kan ook helemaal niet, want het zijn personages uit twee verschillende verhalen. Twee als novelle verschenen monologen van de Oostenrijkse auteur Arthur Schnitzler, die met een tussenpose van 24 jaar zijn verschenen: Leutnant Gustl (1900) en Fräulein Else (1924). Theatercollectief ‘t Barre Land brengt nu beide personages samen in de mooie sobere voorstelling lt. Gustl – mej. Else.

Op geraffineerde wijze gaan ze met elkaar in gesprek, deze twee met de gedachte aan zelfmoord spelende personages. Niet door met elkaar te praten. De twee streams of consciousness blijven als zodanig gehandhaafd en worden door Vincent van den Berg en Margijn Bosch zeer  Lees verder »

Affiche lt. Gustl - mej. Else

Affiche Herman van Bostelen genomineerd voor de Theater Affiche Prijs 2008 uit het juryrapport:

"Op dit affiche lijken alle ingrediënten aanwezig om in plaats van duidelijkheid verwarring te stichten. Het affiche is met ontelbare kleine tekeningetjes - droedels - gevuld. Pas op enige afstand zijn de titel, de auteur van het stuk en de naam van het gezelschap goed leesbaar. Het prikkelende affiche geeft weinig informatie maar dat is gebruikelijk voor de affiches van ’t Barre Land, een gezelschap dat toch vooral zijn eigen, vaste publiek heeft. "