Affiche Mauerschau

Affiche Herman van Bostelen, winnaar Theater Affiche Prijs 2005 . De vakjury zegt in haar juryrapport onder meer over het winnende affiche:

Van Bostelen neemt een eigenzinnige en markante positie in binnen het totale aanbod van theateraffiches voor het afgelopen seizoen. Hij breekt met het fotografische beeld als dominante betekenisdrager en sluit aan bij de hernieuwde belangstelling voor het typografische teken als beeld. De esthetiek van het modernisme wordt door hem doorontwikkeld, verrijkt en gewijzigd. We zien toevoegingen van een aantal postmoderne aspecten waaronder het kleurgebruik en de speelse verspringingen in de corpsgrootte. De typografische benadering die Herman van Bostelen voor deze opdrachtgever kiest sluit aan bij theatergezelschap ’t Barre Land, een gezelschap dat sterk tekstgericht is.

Mauerschau is een term uit de toneeltheorie en betekent bodebericht
een blik vanaf of over de muur op een gebeuren dat zich buiten het
gezichtsveld van de overige acteurs en het publiek bevindt. Dit affiche
is eigenlijk de letterlijke weergave van een beeld in taal. Het affiche
nodigt het publiek uit om naar het theater te komen en daar zelf een
blik over de muur te werpen.

Voor dit affiche geldt dat het design is in de betekenis die deze term óók heeft: een formeel spel van vorm, kleur en vlak"

Meer over: