Script De president

PRESIDENTE:
kijkt in de lege hondenmand
Mijn kleine toneelcriticus jij
mijn arme kleine
Altijd heb je toegekeken
als ik
voor de spiegel
mijn rol instudeerde

hebt toegekeken
en toegehoord
hij had zo’n gevoelig gehoor
dan zag ik meteen
er is iets verkeerd
De intonatie
of de uitdrukkingswijze
In zo’n rol
is alles psychologie
zegt de kapelaan
Omdat je zo’n zwak hart had
De anarchisten
hebben je gedood
De staatsvijanden
Als ze h e m getroffen hadden
j o u hebben ze getroffen
de overste en
omdat je zo’n zwak hart had
jou
vanuit een hinderlaag
Eerzucht
haat
anders niets
Wikkelt u het verband voorzichtig
om het hoofd van mijn man
voorzichtig

meer in bijlage.

BijlageGrootte
DepresidentBL.pdf277.31 KB