Rosencrantz & Guildenstern are dead

Wat een verfijnde kwelling - geboeid gehouden worden zonder ooit echt helderheid te krijgen.
(Guildenstern, 1e bedrijf)

In de coulissen van Shakespeare’s Hamlet voltrekt zich een acteursnachtmerrie. Rosencrantz en Guildenstern wachten op een aanwijzing in een drama waarvan iedereen de plot kent behalve zijzelf. Ze komen oog in oog met de grenzen van de waarschijnlijkheid; de oude toneelspeler die zijn rol kent in deze theatermachine; de onmogelijkheid om in hoofd- of bijrollen te denken als het om het werkelijke leven gaat. Kop of munt.
Auteur Tom Stoppard werd, na de première van dit goochelstuk op het Edinburgh Festival in 1966, op slag beroemd. Hij werd zowel vergeleken met absurdisten als Beckett, Pirandello en Pinter, als beschuldigd van literaire piraterij.
Met het voltallige ensemble van 't Barre Land en gast Maureen Teeuwen. In een nieuwe vertaling. Een aanvulling op/voetnoot bij/uitbreiding van de vermaarde Hamle’t van ’t Barre Land uit 2001.
van/ met / door: Vincent van den Berg, Margijn Bosch, Anouk Driessen, Martijn Nieuwerf, Ingejan Ligthart Schenk, Maureen Teeuwen en Czeslaw de Wijs