de woorden de dingen

Een nieuwe verzameling gezichtsverwarringen

349
Ik weet dat dat een boom is - dit kan van alles betekenen: ik kijk naar een plant, die ik voor een jonge beuk houd, een ander houdt het voor een aalbes. Hij zegt Dat is een struik en ik zeg dat het een boom is. - We zien in de mist iets, wat één van ons voor een mens houdt, de ander zegt Ik weet dat dat een boom is.

5.4
[Hier is nog een grote leemte in ons denken. En we twijfelen of zij nog opgevuld zal worden.]

350
Ik weet dat dat een boom is zegt een filosoof bijvoorbeeld om zichzelf of een ander te laten zien dat hij iets weet dat geen mathematische of logische waarheid is. Op dezelfde manier zou iemand die met de gedachte rondloopt dat hij nergens meer voor deugt, steeds weer bij zichzelf kunnen zeggen Ik kan nog altijd dat en dat en dat doen.

(uit Over zekerheid, Wittgenstein, uitgeverij Boom)

Toneelspelersgezelschap ‘t Barre Land maakt na I think we are in Rats’ Alley opnieuw een voorstelling exclusief voor 4 avonden in Frascati 3.