2009

Geselecteerd voor Het Theaterfestival

De laatste dagen der mensheid is geselecteerd in De Keuze '09 van het Vlaamse Theaterfestival. De jaarlijks wisselende jury van Het Theaterfestival keek een seizoen lang, tussen 1 mei 2008 en 30 april 2009, intensief naar voorstellingen in Vlaanderen en Nederland.

Op het einde van deze periode maakten de juryleden een stand van zaken op, de Keuze ’09. Een scherp gekozen lijst die een synthese vormt van een seizoen.  Meer over het festival, de andere geselecteerde voorstellingen op de website van het festival.

Anatol

Zeven eenakters met de lichtvoetigheid van een Weense wals. Achter een façade van champagne en slagroom borrelt een leven op waarin de balans tussen schijn en werkelijkheid zoek is. Arts en schrijver Arthur Schnitzler stelde ten tijde van de opkomst van Freud een diagnose van de psychologie van intimiteit.

De eenakters 'Vraag aan het noodlot', 'Kerstinkopen', 'Episode', 'Gedenkstenen', 'Afscheidssouper', 'Doodsstrijd', 'De huwelijksochtend van Anatol' worden opgevoerd door Ingejan Ligthart Schenk, Vincent van den Berg, Margijn Bosch (als süsse Mädel).

Prelude vol bravoure op Het Grote Hannessen

Trouw - 20 maart 2009, Arend Evenhuis
 
Meestal staan de acteurs van theatercollectief ’t Barre Land hun toeschouwers uitbundig ’niet spelend’ welkom te heten. Een hoofdknikje hier, een handgroet daar. Dit keer wachten ze hun toeschouwers ingekeerd op, met de ruggen naar het publiek. Bij hoge uitzondering zijn sommige toneelspelers geschminkt.

In afwachting van ’het bezoek’ bestoken de twee vrouwelijke en drie mannelijke personages elkaar met nietszeggende kwinkslagen. Lees verder op de website van Trouw.